پشتیبانی سایت
  • 09358046394 - مجیدی
شاخه ها
فیزیک

فیزیک

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
 Engeering Mechanics statics

ویرایش ششم

 اطلاعات بيشتر
ریال 200,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 آموزش مهارت هیدرولیک و پنتوماتیک

جلد اول

 اطلاعات بيشتر
ریال 570,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
ابرشناسی  ابرشناسی اطلاعات بيشتر ریال 60,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
ارتعاشات مکانیکی  ارتعاشات مکانیکی اطلاعات بيشتر ریال 980,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
ارتعاشات مکانیکی – ویرایش چهارم  ارتعاشات مکانیکی – ویرایش چهارم اطلاعات بيشتر ریال 250,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
استاتیک  استاتیک

- مجموعه مهندسی مکانیک

 اطلاعات بيشتر
ریال 290,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 استاتیک - مکانیک مهندسی 1 اطلاعات بيشتر ریال 980,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 استاتیک مریام – مکانیک مهندسی 1 اطلاعات بيشتر ریال 600,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
اصول انتقال جرم  اصول انتقال جرم اطلاعات بيشتر ریال 1,000,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
اصول ترمو دینامیک  اصول ترمو دینامیک

(ویراست ششم)

 اطلاعات بيشتر
ریال 280,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 اصول هیدرولوژی کاربردی اطلاعات بيشتر ریال 130,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
اصول و مبانی جغرافیای جمعیت  اصول و مبانی جغرافیای جمعیت اطلاعات بيشتر ریال 1,500,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
الکترومغناطیس  الکترومغناطیس اطلاعات بيشتر ریال 1,500,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
الکترومغناطیس  الکترومغناطیس

مسائل کارشناسی ارشد و دکتری همراه با حل آن ها

 اطلاعات بيشتر
ریال 158,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
الکترومغناطیس مهندسی  الکترومغناطیس مهندسی

ویرایش هفت

 اطلاعات بيشتر
ریال 1,800,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 الکترومغناطیس میدان و موج اطلاعات بيشتر ریال 150,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 انتقال جرم – ویرایش سوم اطلاعات بيشتر ریال 97,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
انتقال حرارت  انتقال حرارت

ویرایش دهم

 اطلاعات بيشتر
ریال 2,000,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 انتقال حرارت اطلاعات بيشتر ریال 110,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
انتقال حرارت – اصول و کاربرد ( جلد اول )  انتقال حرارت – اصول و کاربرد ( جلد اول ) اطلاعات بيشتر ریال 350,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
دیوار کتاب
clear-bug-div