پشتیبانی سایت
  • 09358046394 - مجیدی
شاخه ها
ریاضی

ریاضی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
آشنایی با نظریه اعداد  آشنایی با نظریه اعداد اطلاعات بيشتر ریال 42,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آمار ریاضی و کاربرد های آن  آمار ریاضی و کاربرد های آن اطلاعات بيشتر ریال 1,000,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آمار و احتمال در جغرافیا  آمار و احتمال در جغرافیا

انسانی-طبیعی-اقتصادی

 اطلاعات بيشتر
ریال 2,000,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آمار و احتمال مقدماتی  آمار و احتمال مقدماتی اطلاعات بيشتر ریال 1,400,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 آمار و احتمال و کاربرد آن در اقتصاد اطلاعات بيشتر ریال 1,150,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 آمار و احتمال(1) اطلاعات بيشتر ریال 130,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آمار و احتمالات مهندسی  آمار و احتمالات مهندسی اطلاعات بيشتر ریال 2,000,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آمار و کاربرد آن در مدیریت  آمار و کاربرد آن در مدیریت اطلاعات بيشتر ریال 2,000,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2

حسابداری – اقتصاد - مدیریت

 اطلاعات بيشتر
ریال 85,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آمار وکاربرد آن در مدیریت 1  آمار وکاربرد آن در مدیریت 1 اطلاعات بيشتر ریال 2,500,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آمار پیشرفته و بیومتری  آمار پیشرفته و بیومتری اطلاعات بيشتر ریال 25,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آنالیز عددی 1  آنالیز عددی 1

برای دانشجویان علوم و مهندسی

 اطلاعات بيشتر
ریال 1,800,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آنالیز عددی 2  آنالیز عددی 2

برای دانشجویان علوم و مهندسی

 اطلاعات بيشتر
ریال 45,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی  تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی اطلاعات بيشتر ریال 220,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
تحقیق درعملیات - مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطی  تحقیق درعملیات - مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطی اطلاعات بيشتر ریال 1,000,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 تحلیل و تشریح کامل مسائل ریاضیات عمومی (جلد اول ) اطلاعات بيشتر ریال 70,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
تحلیل و تشریح کامل مسائل ریاضیات عمومی (جلد1)  تحلیل و تشریح کامل مسائل ریاضیات عمومی (جلد1) اطلاعات بيشتر ریال 1,200,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
تشریح المسائل معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها  تشریح المسائل معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها اطلاعات بيشتر ریال 50,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
تشریح مسائل جبرخطی هافمن  تشریح مسائل جبرخطی هافمن اطلاعات بيشتر ریال 1,600,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال باهندسه تحلیلی

جلد اول

 اطلاعات بيشتر
ریال 100,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
دیوار کتاب
clear-bug-div