پشتیبانی سایت
  • 09358046394 - مجیدی
شاخه ها
روانشناسی

روانشناسی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
(روش ها و فنون مشاوره (مصاحبه بالینی  (روش ها و فنون مشاوره (مصاحبه بالینی اطلاعات بيشتر ریال 1,500,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آزمون های روانی  آزمون های روانی

مبانی نظری و عملی - ویرایش سوم

 اطلاعات بيشتر
ریال 2,000,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آزمون های غیر مخرب  آزمون های غیر مخرب اطلاعات بيشتر ریال 1,200,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آسیب شناسی اجتماعی  آسیب شناسی اجتماعی

جامعه شناسی انحرافات

 اطلاعات بيشتر
ریال 2,000,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آسیب شناسی اجتماعی  آسیب شناسی اجتماعی

(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی )

 اطلاعات بيشتر
ریال 1,090,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آسیب شناسی روانی - جلد 1  آسیب شناسی روانی - جلد 1

ویراست شانزدهم 2014 - بر اساس ویراست پنجم DSM-5 2013

 اطلاعات بيشتر
ریال 1,450,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آسیب شناسی روانی - جلد 1  آسیب شناسی روانی - جلد 1

بر اساس DSM-5

 اطلاعات بيشتر
ریال 4,600,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آسیب شناسی روانی - جلد 2  آسیب شناسی روانی - جلد 2

- ویراست هفتم - دیدگاه های بالینی درباره اختلالات روانی - بر اساس DSM-5

 اطلاعات بيشتر
ریال 1,100,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آسیب شناسی روانی DSM-5  آسیب شناسی روانی DSM-5

ویراست نهم -دیدگاه های بالینی درباره اختلالات روانی - متن کامل (جلد 1 و 2)

 اطلاعات بيشتر
ریال 3,400,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آموزش درمان شناختی - رفتاری  آموزش درمان شناختی - رفتاری اطلاعات بيشتر ریال 250,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی  احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی

ویرایش دوم

 اطلاعات بيشتر
ریال 1,250,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
احساس و ادراک  احساس و ادراک اطلاعات بيشتر ریال 1,300,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
احساس و ادراک  احساس و ادراک

احساس و ادراک

 اطلاعات بيشتر
ریال 800,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
اختلال های یاگیری  اختلال های یاگیری اطلاعات بيشتر ریال 730,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
اختلالات یادگیری  اختلالات یادگیری

ویرایش دوم - مسائل نظری وعملی به انضمام مطالعات موردی نمونه

 اطلاعات بيشتر
ریال 1,000,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
اختلالهای زبان - روش تشخیص و بازپروری  اختلالهای زبان - روش تشخیص و بازپروری

روانشناسی مرضی تحولی 3

 اطلاعات بيشتر
ریال 250,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
ارزشیابی آموزشی  ارزشیابی آموزشی

ویراست 3 با تجدید نظر

 اطلاعات بيشتر
ریال 630,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
اصول روان سنجی و روان آزمایی  اصول روان سنجی و روان آزمایی اطلاعات بيشتر ریال 1,200,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
اصول و روش های راهنمایی و مشاوره  اصول و روش های راهنمایی و مشاوره

- ویرایش جدید

 اطلاعات بيشتر
ریال 650,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
اصول و مبانی مشاوره  اصول و مبانی مشاوره

- ویراست هفتم

 اطلاعات بيشتر
ریال 2,400,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
دیوار کتاب
clear-bug-div