پشتیبانی سایت
  • 09358046394 - مجیدی
شاخه ها
مدیریت

مدیریت

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
 GMAT (استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت) اطلاعات بيشتر ریال 1,300,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

مدیریت – حسابداری – اقتصاد – بازرگانی

 اطلاعات بيشتر
ریال 60,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2

حسابداری – اقتصاد - مدیریت

 اطلاعات بيشتر
ریال 85,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آمار و کاربرد آن در مدیریت – جلد دوم  آمار و کاربرد آن در مدیریت – جلد دوم اطلاعات بيشتر ریال 740,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت  ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت اطلاعات بيشتر ریال 610,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
ارزیابی کار و زمان  ارزیابی کار و زمان

-مهندسی کار و مدیریت زمان

 اطلاعات بيشتر
ریال 300,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 اصول مدیریت اطلاعات بيشتر ریال 370,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
اصول مدیریت  اصول مدیریت اطلاعات بيشتر ریال 370,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
اصول و فنون مذاکره  اصول و فنون مذاکره اطلاعات بيشتر ریال 180,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
انسان شناسی  انسان شناسی اطلاعات بيشتر ریال 1,020,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
بازاریابی بین المللی  بازاریابی بین المللی اطلاعات بيشتر ریال 130,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
برنامه ریزی خطی  برنامه ریزی خطی اطلاعات بيشتر ریال 2,000,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها  بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها اطلاعات بيشتر ریال 350,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
تئوری سازمان – ساختار و طرح سازمانی  تئوری سازمان – ساختار و طرح سازمانی اطلاعات بيشتر ریال 2,500,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
تئوری های مدیریت – جلد اول  تئوری های مدیریت – جلد اول

تئوری و اصول مدیریت و سازمان ، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

 اطلاعات بيشتر
ریال 180,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعات بيشتر ریال 65,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

( مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت )

 اطلاعات بيشتر
ریال 620,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
تحقیق درعملیات - مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطی  تحقیق درعملیات - مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطی اطلاعات بيشتر ریال 1,000,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری  تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری اطلاعات بيشتر ریال 2,000,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
حسابداری مدیریت  - ویرایش دوم  حسابداری مدیریت - ویرایش دوم اطلاعات بيشتر ریال 210,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
دیوار کتاب
clear-bug-div