امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
تماس با ما
  • 05632341156 ---- 09151637385
    رضا مجیدی logo-samandehi
شاخه ها
روانشناسی

روانشناسی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
 آزمون های غیر مخرب اطلاعات بيشتر ریال 30,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آسیب شناسی اجتماعی  آسیب شناسی اجتماعی

جامعه شناسی انحرافات

 اطلاعات بيشتر
ریال 125,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 آسیب شناسی اجتماعی

(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی )

 اطلاعات بيشتر
ریال 35,500 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آسیب شناسی روانی - جلد 1  آسیب شناسی روانی - جلد 1

ویراست شانزدهم 2014 - بر اساس ویراست پنجم DSM-5 2013

 اطلاعات بيشتر
ریال 250,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آسیب شناسی روانی - جلد 2  آسیب شناسی روانی - جلد 2

- ویراست هفتم - دیدگاه های بالینی درباره اختلالات روانی - بر اساس DSM-5

 اطلاعات بيشتر
ریال 210,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آموزش درمان شناختی - رفتاری  آموزش درمان شناختی - رفتاری اطلاعات بيشتر ریال 250,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی  احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی

ویرایش دوم

 اطلاعات بيشتر
ریال 200,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 احساس و ادراک اطلاعات بيشتر ریال 36,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 اختلال های زبان روش های تشخیص و بازپروری

روان شناسی مرضی تحولی3

 اطلاعات بيشتر
ریال 33,500 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 استنباط آماری در پژوهش رفتاری اطلاعات بيشتر ریال 105,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 اصول روان سنجی و روان آزمایی اطلاعات بيشتر ریال 220,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
اصول و روش های راهنمایی و مشاوره  اصول و روش های راهنمایی و مشاوره

- ویرایش جدید

 اطلاعات بيشتر
ریال 320,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 انگیزش و هیجان اطلاعات بيشتر ریال 200,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 انگیزش وهیجان اطلاعات بيشتر ریال 36,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 بهداشت روانی اطلاعات بيشتر ریال 55,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
تاریخ روانشناسی نوین  تاریخ روانشناسی نوین

ویرایش ششم

 اطلاعات بيشتر
ریال 540,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
تغییر رفتار و رفتار درمانی  تغییر رفتار و رفتار درمانی

نظریه ها و روش ها -ویرایش سوم

 اطلاعات بيشتر
ریال 240,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 جامعه شناسی اطلاعات بيشتر ریال 70,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
جامعه شناسی  جامعه شناسی

با تجدید نظر کامل و روزآمد شده - ویراست چهارم

 اطلاعات بيشتر
ریال 480,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
خانواده درمانی  خانواده درمانی اطلاعات بيشتر ریال 190,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
دیوار کتاب
clear-bug-div