امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
تماس با ما
  • 05632341156 ---- 09151637385
    رضا مجیدی logo-samandehi
شاخه ها
روانشناسی

روانشناسی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
 آزمون های غیر مخرب اطلاعات بيشتر ریال 30,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آسیب شناسی اجتماعی  آسیب شناسی اجتماعی

جامعه شناسی انحرافات

 اطلاعات بيشتر
ریال 125,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 آسیب شناسی اجتماعی

(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی )

 اطلاعات بيشتر
ریال 35,500 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آسیب شناسی روانی - جلد 1  آسیب شناسی روانی - جلد 1

ویراست شانزدهم 2014 - بر اساس ویراست پنجم DSM-5 2013

 اطلاعات بيشتر
ریال 850,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آسیب شناسی روانی - جلد 2  آسیب شناسی روانی - جلد 2

- ویراست هفتم - دیدگاه های بالینی درباره اختلالات روانی - بر اساس DSM-5

 اطلاعات بيشتر
ریال 600,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
آموزش درمان شناختی - رفتاری  آموزش درمان شناختی - رفتاری اطلاعات بيشتر ریال 250,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی  احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی

ویرایش دوم

 اطلاعات بيشتر
ریال 200,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 احساس و ادراک اطلاعات بيشتر ریال 36,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 اختلال های زبان روش های تشخیص و بازپروری

روان شناسی مرضی تحولی3

 اطلاعات بيشتر
ریال 33,500 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
اختلال های یاگیری  اختلال های یاگیری اطلاعات بيشتر ریال 730,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
اختلالهای زبان - روش تشخیص و بازپروری  اختلالهای زبان - روش تشخیص و بازپروری

روانشناسی مرضی تحولی 3

 اطلاعات بيشتر
ریال 250,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
ارزشیابی آموزشی  ارزشیابی آموزشی

ویراست 3 با تجدید نظر

 اطلاعات بيشتر
ریال 350,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 استنباط آماری در پژوهش رفتاری اطلاعات بيشتر ریال 105,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
اصول روان سنجی و روان آزمایی  اصول روان سنجی و روان آزمایی اطلاعات بيشتر ریال 850,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
اصول و روش های راهنمایی و مشاوره  اصول و روش های راهنمایی و مشاوره

- ویرایش جدید

 اطلاعات بيشتر
ریال 650,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
انگیزش و هیجان  انگیزش و هیجان

ویراست هفتم - 2018

 اطلاعات بيشتر
ریال 1,100,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 انگیزش وهیجان اطلاعات بيشتر ریال 36,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
 بهداشت روانی اطلاعات بيشتر ریال 55,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
تاریخ روانشناسی نوین  تاریخ روانشناسی نوین اطلاعات بيشتر ریال 680,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
تغییر رفتار و رفتار درمانی  تغییر رفتار و رفتار درمانی

نظریه ها و روش ها -ویرایش سوم

 اطلاعات بيشتر
ریال 550,000 خريد 
افزودن به لیست مورد علاقه
دیوار کتاب
clear-bug-div